REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU TWOJE-ZDROWIE24.PL

 1. Portal internetowy Twoje-zdrowie24.pl udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: wizyt lekarskich on – line (za pomocą łącza teleinformatycznego). W związku z odbytą wizytą lekarz wystawić może receptę na: antykoncepcję awaryjną i stałą, leki na zaburzenie erekcji, a także przedłużyć receptę w przypadku leków przyjmowanych na stałe (dalej: świadczenia zdrowotne).
 2. Informujemy, że wizyty on-line nie mogą zastąpić wizyty u lekarza, celem przeprowadzenia przez niego badania w obecności pacjenta. Wizyty on-line traktowane powinny być, jako sytuacja awaryjna i nie powinny stanowić zamiennika dla wizyt tradycyjnych, a jedynie ich uzupełnienie w nagłych przypadkach takich jak np. antykoncepcja awaryjna, czy wyczerpanie zapasu zapisanych leków i brak możliwości umówienia się na wizytę do lekarza w tym samym dniu.
 3. Twoje-zdrowie24.pl zachęca do przeprowadzania regularnych badań lekarskich wykonywanych przez lekarzy specjalistów.
 4. Informujemy, że wypełniony, dostępny na stronie formularz, może nie być tak precyzyjny i kierowany jak wywiad przeprowadzony przez lekarza w przypadku wizyty tradycyjnej, dlatego nie może on zastąpić wizyty odbytej osobiście (w formie tradycyjnej twarzą w twarz).
 5. Portal internetowy Twoje-zdrowie24.pl przeznaczony jest dla osób zdrowych, w ogólnym stanie dobrym, bez dolegliwości.
 6. By świadczenie zdrowotne mogło zostać spełnione pacjent zobowiązany jest udzielić TYLKO PRAWDZIWYCH informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych operacjach i zabiegach, przeciwwskazaniach na przyjmowanie leków lub związków wchodzących w ich skład.
 7. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia PEŁNYCH INFORMACJI o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych operacjach i zabiegach, przeciwwskazaniach na przyjmowanie leków lub związków wchodzących w ich skład.
 8. Za przekazanie przez pacjenta danych nieprawdziwych lub niepełnych dotyczących jego stanu zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych operacjach i zabiegach, przeciwwskazaniach na przyjmowanie leków lub związków wchodzących w ich skład odpowiada jedynie pacjent.
 9. Szczególnie zakazane jest podawanie danych nieprawdziwych lub niepełnych dotyczących stanu zdrowia, przyjmowanych leków, przebytych operacjach i zabiegach, przeciwwskazaniach na przyjmowanie leków lub związków wchodzących w ich skład, przesyłanie dokumentacji medycznej należącej do innej osoby, uzyskiwanie świadczenia zdrowotnego dla osoby (osób) trzecich.
 10. W przypadkach nagłych i niepokojących pacjenci powinni skontaktować się z pogotowiem ratunkowym (nr telefonu 112) bądź samodzielnie udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala.
 11. Lekarz ze względu na stan zdrowia pacjenta, przeciwwskazania na przyjmowanie leku bądź któryś z jego składników, choroby przewlekłe, czy przebyte operacje i zabiegi, bądź inne okoliczności, ma prawo odmówić spełnienia świadczenia medycznego.
 12. Pacjentowi może zostać odmówiona realizacja świadczenia medycznego, jeżeli: wskazuje na to stan jego zdrowia, nie jest pełnoletni, błędnie, nieprawdziwie lub w sposób niepełny wypełnił formularz, a także w przypadku problemów technicznych powstałych po stronie pacjenta, jak i po stronie świadczącego usługę.
 13. Przyjmowanie jakichkolwiek produktów farmaceutycznych, w tym leków, związane jest z ryzykiem dla zdrowia pacjenta, ze względu na niepożądane skutki uboczne.
 14. Terapie hormonalna, w tym także antykoncepcja awaryjna, posiada listę ubocznych skutków niepożądanych oraz przeciwwskazań, dlatego przed jej przyjęciem, konieczne jest szczegółowe i wnikliwe zapoznanie się z ulotką znajdującą się wewnątrz opakowania,
 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po przyjęciu środka farmakologicznego, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem, udanie się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, albo wezwanie pogotowia dzwoniąc po numer telefonu 112.
 16. Przyjmowanie jakichkolwiek środków farmaceutycznych, związane jest z obowiązkiem odbywania regularnych osobistych wizyt u lekarza.
 17. Pacjent korzystając z portalu Twoje-zdrowie24.pl wyraża zgodę na zawarcie w dokumentacji medycznej, informacji podanych w formularzu. Pacjent ma prawo wglądu do sporządzonej dokumentacji medycznej.