E-recepta tabletki wspomagające odchudzanie – Mysimba, Xenical (orlistat)

65,00 

Czy kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie efekty uboczne (działania niepożądane) podczas stosowania leku Mysimba lub jakiegokolwiek innego leku lub produktu stosowanego przy odchudzaniu? *
Czy próbowałeś(aś) wcześniej innych preparatów w celu redukcji masy ciała? *
Czy chorujesz na cukrzycę? *
Czy jesteś w ciąży? *
Czy karmisz piersią? *
Czy masz uczulenia (alergię) lub nietolerancję na jakiekolwiek leki bądź substancje (w tym żywność, barwniki spożywcze, jady owadów)? *
Czy chorujesz na padaczkę (epilepsję)? *
Czy masz/miałeś napady drgawek? *
Czy masz nowotwór ośrodkowego układu nerwowego? *
Czy masz afektywną chorobę dwubiegunową? *
Czy chorujesz lub chorowałeś na zaburzenia łaknienia (anoreksja lub bulimia)? *
Czy byłeś lub jesteś uzależniony od alkoholu lub benzodiazepin? *
Czy byłeś lub jesteś uzależniony od przyjmowania opioidów lub agonistów receptora opioidowego (np. Metadonu)? *
Czy masz zaburzenia czynności wątroby lub jakiekolwiek choroby związane z wątrobą (np. Marskość wątroby)? *
Czy przyjmujesz bupropion lub naltrekson w innym wskazaniu aniżeli obniżenie masy ciała? *
Czy przyjmujesz lub przyjmowałeś w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy? *
Czy przyjmujesz lub przyjmowałeś w ciągu ostatnich 14 przyjmowałeś leki zawierające opioidy lub leki które są agonistami opioidów? *
Czy przyjmujesz jakieś leki na stałe? *

Czy chorujesz na niewydolność nerek? *
Czy chorujesz na przewlekły zespół złego wchłaniania (niedostateczne wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego)? *
Czy chorujesz na zastój żółci (cholestaza) lub inne choroby wątroby? *
Czy występuje u Ciebie podwyższone stężenie cholesterolu? *
Czy stosujesz leki na depresję, zaburzenia psychiczne lub lękowe? *
Czy stosujesz leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenocumarol)? *
Czy stosujesz cyklosporyny (leki o działaniu immunosupresyjnym)? *
Czy stosujesz amiodaron (lek stosowany w chorobach serca)? *
Czy stosujesz sole jodu i/lub lewotyroksynę (lek stosowany w schorzeniach tarczycy)? *
Czy stosujesz rytonawir, sakwinawir, nelfinaw, atazanawir (leki stosowane w leczeniu HIV)? *
Czy stosujesz leki przeciwdrgawkowe (leki na epilepsję-padaczkę)? *
Czy przyjmujesz leki antykoncepcyjne? *
Czy stosujesz akarbozę? *