Najczęściej zadawane pytania

Co to jest e-recepta?

E-recepta jest elektronicznym dokumentem, który zastępuje receptę tradycyjną, czyli papierową. Została ona wprowadzona w Polsce w wyniku informatyzacji systemu opieki zdrowotnej, dzięki temu nie tylko poziom opieki miał się polepszyć, ale też ryzyko pomyłki przy wydawaniu leku zmniejszyć. E-recepta jest realizowana na postawie czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje e-mailem bądź też SMS-em, w zależności od tego, jak skonfiguruje swoje Konto Pacjenta. Alternatywą dla tych rozwiązań jest e-recepta w formie wydruku informacyjnego.

Jak zrealizować e-receptę?

Wystarczy tylko udać się do apteki i podać czterocyfrowy kod dostępu oraz numer PESEL. Jeżeli jednak pacjent odbiera e-receptę na e-mailu to musi wcześniej kliknąć w załącznik PDF i pokazać farmaceucie e-receptę na ekranie swojego smartphona. Następnie farmaceuta zeskanuje kod kreskowy. W przypadku, gdy pacjent nie chce pokazać ekranu smartphona to może podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dostępu, który widoczny po lewej stronie u góry i swój numer PESEL. Natomiast jeżeli pacjent otrzymuje e-receptę w formie wydruku informacyjnego to wystarczy go pokazać farmaceucie by ten zeskanował kod.

Czy e-receptę mogę otrzymać tylko w gabinecie lekarskim?

Do tej pory, aby otrzymać receptę tradycyjną pacjent musiał udać się do lekarza. Obecnie dzięki wprowadzeniu e-recepty nie jest już to konieczne. Oczywiście wypisuje ją lekarz, który decyduje o sposobie dawkowania, ale obecnie nie ma konieczności udawania się do lekarza, gdyż pacjent może otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem po konsultacji online czy też telefonicznej. Takie rozwiązanie na pewno jest bardzo wygodne.

Kto może przepisać e-receptę na tabletki antykoncepcyjne?

E-receptę na tabletki antykoncepcyjne w tym antykoncepcję awaryjną może przepisać prowadzący pacjentkę lekarz ginekolog lub każdy lekarz mający prawo wykonywania zawodu. Ale może ona także skorzystać z teleporad czy porad online i także uzyskać e-receptę. W tym drugim przypadku lekarz udzielający telefonicznej czy wirtualnej porady przeprowadzi rzetelny wywiad, który dotyczy przebytych chorób, aktualnej kondycji zdrowia, ale też życia seksualnego czy występujących chorób współistniejących i dopiero na podstawie uzyskanych informacji wystawi e-receptę. Takie rozwiązanie jest więc nie tylko szybkie, wszak nie trzeba stać w kolejkach, ale też w pełni bezpieczne.

dostępne usługi

Jaki związek ma Internetowe Konto Pacjenta z e-receptą?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest nowoczesnym narzędziem w systemie ochrony zdrowia. Dzięki niemu pacjenci mogą korzystać z usług cyfrowych. Takie konto jest bezpłatne i ma je każdy kto ma PESEL. Wystarczy tylko się zalogować. W jednym miejscu znajdują się wszystkie informacje o leczeniu. IKP ma więc także ścisły związek z e-receptą, gdyż dzięki niemu pacjent może otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że poda swój numer telefonu lub adres e-mail. Pacjent może też sprawdzić recepty, które miał wystawiane w przeszłości. Dodatkowo może też wykupić leki z e-recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji, ale i udostępnić bliskim lub lekarzowi wszystkie informacje o stanie zdrowia czy historię przepisanych leków. Może też odebrać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (dotyczy to chorób przewlekłych oczywiście po konsultacji online bądź telefonicznej z lekarzem).

Czy lekarz może odmówić wystawienia e-recepty?

Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty jeżeli uzna, że dany produkt leczniczy może zaszkodzić pacjentowi i jeżeli ryzyko jest większe niż potencjalne korzyści. Natomiast jeżeli nie występują przeciwwskazania to odmówić nie może dotyczy to choćby antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej, która może być przepisywana nie tylko przez lekarza ginekologa. Oczywiście przed przepisaniem każdego leku koniecznie należy odbyć konsultację czy to online czy też telefoniczną.

Czy zrealizuję e-receptę za granicą?

Niestety w przypadku e-recepty trzeba wiedzieć, że nie można jej zrealizować poza terenem Polski. Dlatego też jeżeli pacjent wybiera się poza granicę kraju powinien poprosić lekarza o klasyczną, papierową receptę. Tutaj zastosowanie ma recepta transgraniczna. Musi ona zawiera niezbędne informacje takie jak:
– dane pacjenta (imiona, nazwisko, data urodzenia, PESEL)
– dane osoby wystawiającej (imię i nazwisko lekarza, prawo do wykonywania zawodu, jego dane kontaktowe)
– dane miejsca, w którym została wydana recepta, a więc przychodni bądź też gabinetu lekarza
– międzynarodową nazwę leku, postać oraz informacje dotyczące dawkowania
– datę wystawienia

E-konsultacja z e-receptą – jak to działa?

Nim lekarz wystawi e-receptę pacjent musi odbyć konsultację online bądź też może mieć ona formę telefoniczną. Podczas e-konsultacji lekarz przeprowadzi rzetelny wywiad z pacjentem na temat jego stanu zdrowia, wcześniejszych chorób, zażywanych leków, ale też potencjalnie występujących uczuleń czy nadwrażliwości na dany produkt leczniczy. Wywiad jest to ankieta online, którą pacjent wypełnia, a lekarz weryfikuje wyniki. Jeśli ma jakieś pytania lub potrzebuje więcej informacji – wtedy dzwoni do pacjenta. Jeśli wszystko w wywiadzie zdrowotnym jest poprawnie, wtedy wystawia receptę.

E-recepta w niedzielę

Konsultacje online w celu wystawienia e-recepty mogą odbywać się o każdej porze. Wszystko zależy od godzin działania przychodni. Oczywiście także lekarze z opieki nocnej i świątecznej mogą wystawiać e-recepty niezależnie od pory dnia czy nocy zatem także wystawianie e-recept może odbywać się w niedzielę. Podobnie sytuacja wygląda z realizacją e-recepty, która można odbywać się także w niedzielę. Tak samo sytuacja wyglądała w przypadku recept tradycyjnych.

E-recepta w 15 minut

Aktualnie otrzymanie e-recepty jest bardzo szybkie. Nie trzeba nawet udawać się do przychodzi, wszak pacjent może odbyć konsultację online i receptę może otrzymać już po 15 minutach. Co niewątpliwie jest bardzo wygodne. Wystarczy tylko skorzystać z usług przechodni online.

E-recepta z prywatnego gabinetu

E-receptę mogą wystawiać wszyscy lekarze, zatem nie tylko ci z placówek mających podpisaną umowę z Funduszem, lecz także lekarze z prywatnych gabinetów. Procedura wystawiania e-recepty w jednym i drugim przypadku jest taka sama. Zatem pacjent może udać się na wizytę stacjonarną, ale też odbyć konsultację online. Jak pokazują statystyki z Narodowego Funduszu Zdrowia na początku wprowadzenia informatyzacji systemu zdrowia to większość gabinetów prywatnych wystawiała właśnie e-recepty.

E-recepta- kod

Pacjent otrzymuje e-receptę na telefon. Jest ona w formie kodu. Owy kod składa się z 4 cyfr. Następnie ten kod podaje się w aptece. Należy jeszcze podać swój numer PESEL i dopiero wtedy farmaceuta wyda przepisany lek. Także bliscy osoby chorej mogą odebrać lek z e-recepty znając oczywiście kod, a także i PESEL. Tutaj należy zdawać sobie sprawę, że PESEL nie zalicza się do danych wrażliwych, lecz do danych zwykłych.

E-recepta- ważność

Termin e-recepty jest uzależniony od przepisanego produktu leczniczego. E-recepta zasadniczo jest ważna 30 dni od daty wystawienia, chyba że lekarz zaznaczy 365-dniową realizację. Jeżeli natomiast lekarz przepisze antybiotyk to taka e-recepta jest ważna 7 dni, nawet jeżeli lekarz określi inny okres realizacji. Trzeba wiedzieć, że e-recepty na leki psychotropowe lub narkotyczne są ważne tylko przez 30 dni. Po tym czasie e-recepty nie można już zrealizować.

Najnowsze wpisy na blogu